Jobba på Filmkollo

Är du intresserad av att arbeta på Filmkollo hittar du information här och kan göra en jobbansökan via formuläret. Vi öppnar formuläret senare i höst.

Vill du arbeta som volontär fyller du i formuläret på samma sätt och kryssar i volontär-rutan under vilka tjänster du är intresserad av.

Att arbeta på kollo innebär ansvar för deltagarna dygnet runt. Arbetspassen kan vara både krävande och långa, därför är det bra om du är uthållig och flexibel. Det är viktigt att du kan ta och ge feedback samt ha ambitionen och viljan att utveckla verksamheten tillsammans med oss.

Under sommaren har vi ca 30 anställda som arbetar 2-9 lägerveckor. Var och en har sitt ansvarsområde samtidigt som alla har gemensamt ansvar för deltagarnas trivsel och säkerhet. Vid personalkrävande situationer kan ytterligare personer kallas in från vår ledningsgrupp för att bistå lägerpersonalen.

En fullbokad lägervecka består av två läger med vardera 40 deltagare som i sin tur fördelas i fem grupper. Gruppledarna för respektive läger har det övergripande ansvaret och planerar arbetet tillsammans med en personalgrupp på ca 16 personer. 

Föreningens fast anställda personal ansvarar för verksamhetsutveckling och den praktiska planeringen inför lägersommaren, schemaläggning, krishanteringsplaner och sköter löpande hantering av anmälningar och frågor som kommer in året runt. Verksamhetsledaren har det yttersta ansvaret för personalen och verksamheten.

Innan lägren startar har vi personalintroduktioner, utbildningar och praktiska genomgångar. Flera i personalgruppen är återkommande år efter år men det behövs alltid nya personer. Vi är ett härligt gäng som gärna välkomnar nya medarbetare.

Arbetsbeskrivningar

Senare i höst när vi öppnar formuläret för jobbansökan kommer det finnas arbetsbeskrivningar här.

Läs igenom kvalifikationer och arbetsuppgifter för respektive tjänst för att se vilken/vilka tjänster du är intresserad av.

Vill du arbeta på Filmkollo men saknar tillräcklig erfarenhet kan du ansöka om att få praktisera som ledare för att kunna ansöka om att arbeta som ledare nästa år.

Arbetsperiod

Längden på anställningsperioden varierar beroende på val av tjänst samt egna förutsättningar. Vi eftersträvar kontinuitet i personalgruppen och prioriterar därför de som kan arbeta längre perioder framför de som bara kan ett fåtal veckor.

Tobak och alkohol

Det råder absolut tobaks- och alkoholförbud under hela anställningsperioden.

Utdrag från belastningsregistret

Innan anställning krävs uppvisning av ett utdrag ur belastningsregistret. ”Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg”. Blankett och mer information finns på polisens hemsida.

Jobbansökan – Filmkollo

Vi läser din ansökan och hör av oss om vi känner att du kan passa som ledare hos oss och det finns plats till de tjänster du söker. Vi får många jobbansökningar och det är alltid ett pussel att få ihop en bra personalgrupp med bred och varierad kompetens.