Sommarjobba på Filmkollo

Rekryteringen inför sommaren 2023 är avslutad. 
 
Fyll i intresseanmälan om du vill bli meddelad när jobbansökan för sommaren 2024 öppnar.

Filmhandledare

Vi söker dig som har koll på hela processen från manus till färdig film.
 
Som filmhandledare är din uppgift att stötta grupper av ungdomar att göra sin egen film på en vecka. Du visar hur filmtekniken fungerar, coachar genom inspelning och redigering, ser till att arbetet i grupperna flyter på och att alla är delaktiga.
 
En filmhandledare per lägergrupp filmar och redigerar lägerfilmen, som visas på veckans premiär/avslutning. En dokumentation på ett lättsamt sätt med högt tempo. Intervjuer av deltagare och sammanfattning av lägrets alla delar och aktiviteter.
 
Det är viktigt att du är ett bra föredöme och stöd för deltagarna under veckan. Alla aktiviteter ska genomsyras av glädje, respekt och gemenskap. Du har naturligtvis intresse för film och känner ett stort engagemang över att ge deltagarna en riktigt bra lägervecka.

Lägerledare

Vi söker också lägerledare som inte behöver ha koll på filmtekniken men som ansvarar för deltagarnas delaktighet i aktiviteterna och för den sociala samvaron. Planera kvällsaktiviteter, spel, filmvisningar, quiz, lekar etc.
 
Under filmpassen stöttar du deltagarna och hjälper till med att få arbetet i gruppen att fungera. Det betyder inte att du vet vad alla knappar gör på filmkameran eller hur redigeringsprogrammet fungerar. Det handlar till största delen om att hjälpa gruppen att samarbeta. Uppstår det tekniska frågor du inte behärskar hämtar du en filmhandledare.
 
En lägerledare per lägergrupp ansvarar för föräldrakontakter och deltagarnas trivsel och delaktighet genom kontinuerlig uppföljning av verksamheten. Här söker vi ledare med pedagogisk utbildning/pågående utbildning eller motsvarande erfarenhet.
 
Det är viktigt att du är ett bra föredöme och stöd för deltagarna under veckan. Alla aktiviteter ska genomsyras av glädje, respekt och gemenskap. Fördel är om du har intresse för film och du känner naturligtvis ett stort engagemang över att ge deltagarna en riktigt bra lägervecka.

Att arbeta på kollo

Att arbeta på kollo innebär ansvar för deltagarna dygnet runt. Arbetspassen kan vara både krävande och långa, därför är det bra om du är uthållig och flexibel. Det är viktigt att du kan ta och ge feedback samt ha viljan att utveckla verksamheten tillsammans med oss.
 
En fullbokad lägervecka består av tre lägergrupper med vardera ca 40 deltagare som i sin tur fördelas i fem filmgrupper. Personalen är uppdelad i tre grupper som ansvarar för var sin lägergrupp.
 
Samtliga workshops, presentationer till utbildningar och schema/filmaktiviteter för lägerveckan är förberett innan lägerstart. Även rumsfördelning och gruppindelning av deltagare görs innan lägerveckan och ledarna för respektive lägergrupp förses med deltagarlistor och övrigt material. 
 
Under sommaren har vi ca 40 anställda. Var och en har sitt ansvarsområde samtidigt som alla har gemensamt ansvar för deltagarnas trivsel och säkerhet. Vid personalkrävande situationer kan ytterligare personer kallas in från vår ledningsgrupp för att bistå lägerpersonalen.
 
Föreningens fast anställda personal ansvarar för verksamhetsutveckling och den praktiska planeringen inför lägersommaren, schemaläggning, krishanteringsplaner och sköter löpande hantering av anmälningar och frågor som kommer in året runt. Verksamhetsledaren har det yttersta ansvaret för personalen och verksamheten.

Utbildningar och introduktion

Innan lägren startar har vi personalintroduktioner, utbildningar och praktiska genomgångar, både fysiskt och digitalt, så att alla blir bekväma i sina roller och känner sig förberedda inför sommaren.

Utdrag från belastningsregistret

Innan anställning krävs uppvisning av ett utdrag ur belastningsregistret. ”Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg”. Blankett och mer information finns på polisens hemsida.

Intresseanmälan för att jobba på Filmkollo

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår verksamhetsledare Ronnie Brolin. 0705-33 98 10, ronnie@inventum.se

Sommarjobba på Filmkollo

Är du intresserad av att arbeta på Filmkollo kan du göra en jobbansökan via formuläret här nedan. Flera i personalgruppen är återkommande år efter år men det behövs alltid nya personer. Vi är ett härligt gäng som gärna välkomnar nya medarbetare. 
 
Vi kan erbjuda anställning hela sommarlovet, v.24-33, 10 juni till 19 augusti. Vi eftersträvar kontinuitet i personalgruppen och prioriterar därför de som kan arbeta längre perioder framför de som bara kan ett fåtal veckor.
 
Filmkollo är ett läger för ungdomar 10-16 år. Du kan läsa om våra aktiviteter här. Titta också på en av lägerfilmerna från förra sommaren här.

Filmhandledare

Vi söker dig som har koll på hela processen från manus till färdig film.
 
Som filmhandledare är din uppgift att stötta grupper av ungdomar att göra sin egen film på en vecka. Du visar hur filmtekniken fungerar, coachar genom inspelning och redigering, ser till att arbetet i grupperna flyter på och att alla är delaktiga.
 
En filmhandledare per lägergrupp filmar och redigerar lägerfilmen, som visas på veckans premiär/avslutning. En dokumentation på ett lättsamt sätt med högt tempo. Intervjuer av deltagare och sammanfattning av lägrets alla delar och aktiviteter.
 
Det är viktigt att du är ett bra föredöme och stöd för deltagarna under veckan. Alla aktiviteter ska genomsyras av glädje, respekt och gemenskap. Du har naturligtvis intresse för film och känner ett stort engagemang över att ge deltagarna en riktigt bra lägervecka.

Lägerledare

Vi söker också lägerledare som inte behöver ha koll på filmtekniken men som ansvarar för deltagarnas delaktighet i aktiviteterna och för den sociala samvaron. Planera kvällsaktiviteter, spel, filmvisningar, quiz, lekar etc.
 
Under filmpassen stöttar du deltagarna och hjälper till med att få arbetet i gruppen att fungera. Det betyder inte att du vet vad alla knappar gör på filmkameran eller hur redigeringsprogrammet fungerar. Det handlar till största delen om att hjälpa gruppen att samarbeta. Uppstår det tekniska frågor du inte behärskar hämtar du en filmhandledare.
 
En lägerledare per lägergrupp ansvarar för föräldrakontakter och deltagarnas trivsel och delaktighet genom kontinuerlig uppföljning av verksamheten. Här söker vi ledare med pedagogisk utbildning/pågående utbildning eller motsvarande erfarenhet.
 
Det är viktigt att du är ett bra föredöme och stöd för deltagarna under veckan. Alla aktiviteter ska genomsyras av glädje, respekt och gemenskap. Fördel är om du har intresse för film och du känner naturligtvis ett stort engagemang över att ge deltagarna en riktigt bra lägervecka.

Att arbeta på kollo

Att arbeta på kollo innebär ansvar för deltagarna dygnet runt. Arbetspassen kan vara både krävande och långa, därför är det bra om du är uthållig och flexibel. Det är viktigt att du kan ta och ge feedback samt ha viljan att utveckla verksamheten tillsammans med oss.
 
En fullbokad lägervecka består av tre lägergrupper med vardera ca 40 deltagare som i sin tur fördelas i fem filmgrupper. Personalen är uppdelad i tre grupper som ansvarar för var sin lägergrupp.
 
Samtliga workshops, presentationer till utbildningar och schema/filmaktiviteter för lägerveckan är förberett innan lägerstart. Även rumsfördelning och gruppindelning av deltagare görs innan lägerveckan och ledarna för respektive lägergrupp förses med deltagarlistor och övrigt material. 
 
Under sommaren har vi ca 40 anställda. Var och en har sitt ansvarsområde samtidigt som alla har gemensamt ansvar för deltagarnas trivsel och säkerhet. Vid personalkrävande situationer kan ytterligare personer kallas in från vår ledningsgrupp för att bistå lägerpersonalen.
 
Föreningens fast anställda personal ansvarar för verksamhetsutveckling och den praktiska planeringen inför lägersommaren, schemaläggning, krishanteringsplaner och sköter löpande hantering av anmälningar och frågor som kommer in året runt. Verksamhetsledaren har det yttersta ansvaret för personalen och verksamheten.

Utbildningar och introduktion

Innan lägren startar har vi personalintroduktioner, utbildningar och praktiska genomgångar, både fysiskt och digitalt, så att alla blir bekväma i sina roller och känner sig förberedda inför sommaren.

Utdrag från belastningsregistret

Innan anställning krävs uppvisning av ett utdrag ur belastningsregistret. ”Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg”. Blankett och mer information finns på polisens hemsida.

Jobbansökan – Filmkollo 2023

Fyll i formuläret för att skicka in din jobbansökan:
Vi eftersträvar kontinuitet i personalgruppen och prioriterar därför de som kan arbeta längre perioder framför de som bara kan ett fåtal veckor.

Vi läser din ansökan. Går du vidare i urvalet kontaktar vi dig med mer information om vad det innebär att arbeta på Filmkollo och du skickar in en filmad presentation där du berättar om dig själv. Går vi vidare därifrån tar vi en intervju och pratar lönenivå och anställningsperiod. Känns det bra för oss alla och du är fortsatt intresserad skriver vi anställningsavtal och ser fram emot en galet rolig sommar!

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår verksamhetsledare Ronnie Brolin. 0705-33 98 10, ronnie@inventum.se