Jobba på Filmkollo

Är du intresserad av att arbeta på Filmkollo hittar du information här och kan göra en jobbansökan via formuläret.

Vill du arbeta som volontär fyller du i formuläret på samma sätt och kryssar i volontär-rutan under vilka tjänster du är intresserad av.

Att arbeta på kollo innebär ansvar för deltagarna dygnet runt. Arbetspassen kan vara både krävande och långa, därför är det bra om du är uthållig och flexibel. Det är viktigt att du kan ta och ge feedback samt ha ambitionen och viljan att utveckla verksamheten tillsammans med oss.

Under sommaren har vi 20-30 anställda som arbetar 2-9 lägerveckor. Var och en har sitt ansvarsområde samtidigt som alla har gemensamt ansvar för deltagarnas trivsel och säkerhet. Vid personalkrävande situationer kan ytterligare personer kallas in från vår ledningsgrupp för att bistå lägerpersonalen.

En fullbokad lägervecka består av två läger med vardera 40 deltagare som i sin tur fördelas i fem grupper. Föreståndaren har det övergripande ansvaret och planerar arbetet tillsammans med en personalgrupp på ca 16 personer. 

Föreningens fast anställda personal ansvarar för verksamhetsutveckling och den praktiska planeringen inför lägersommaren, schemaläggning, krishanteringsplaner och sköter löpande hantering av anmälningar och frågor som kommer in året runt. Verksamhetsledaren har det yttersta ansvaret för personalen och verksamheten.

Innan lägren startar har vi personalintroduktioner, utbildningar och praktiska genomgångar. Flera i personalgruppen är återkommande år efter år men det behövs alltid nya personer. Vi är ett härligt gäng som gärna välkomnar nya medarbetare.

Arbetsbeskrivningar

Läs igenom kvalifikationer och arbetsuppgifter för respektive tjänst för att se vilken/vilka tjänster du är intresserad av.

Vill du arbeta på Filmkollo men saknar tillräcklig erfarenhet kan du ansöka om att få praktisera som ledare för att kunna ansöka om att arbeta som ledare nästa år.

Arbetsperiod

Längden på anställningsperioden varierar beroende på val av tjänst samt egna förutsättningar. Vi eftersträvar kontinuitet i personalgruppen och prioriterar därför de som kan arbeta längre perioder framför de som bara kan ett fåtal veckor.

Tobak och alkohol

Det råder absolut tobaks- och alkoholförbud under hela anställningsperioden.

Utdrag från belastningsregistret

Innan anställning krävs uppvisning av ett utdrag ur belastningsregistret. ”Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg”. Blankett och mer information finns på polisens hemsida.

Jobbansökan – Filmkollo

Vi läser igenom din ansökan, känner vi att du kan passa som ledare hos oss blir du kontaktad där vi ber om en filmad presentation där du kort berättar vem du är och varför du skulle passa till att arbeta på Filmkollo.