Bli en del av teamet

Här ansöker du om att få uppdrag som en i teamet på Filmkollo. Flera i personalgruppen är återkommande år efter år men det behövs alltid nya personer. Vi är ett härligt gäng som gärna välkomnar nya medarbetare.
 
För att få uppdrag som filmhandledare eller lägerledare måste du vara över 18 år och ha erfarenhet från liknande uppdrag.
 
Börja med att fundera på om att jobba på kollo är din grej. Det är långa dagar med ansvar för deltagarna dygnet runt. Samtidigt som det är utmanande är det kreativt och utvecklande.
 
Det är viktigt att du är ett bra föredöme och stöd för de unga deltagarna under veckan. Alla aktiviteter ska genomsyras av glädje, respekt och gemenskap. Du har naturligtvis intresse för film och känner ett stort engagemang över att ge deltagarna en riktigt bra lägervecka.
 
Du kan söka som filmhandledare eller lägerledare, eller båda.

Filmhandledare

Vi söker dig som har koll på hela processen från manus till färdig film och självständigt kan lära ut det till en grupp ungdomar. Du är filmskapare, filmarbetare, filmstuderande eller har motsvarande erfarenhet.
 
Det krävs praktisk erfarenhet från genomförda egna filmprojekt där du behärskar alla moment. Du behöver vara tekniskt intresserad och ha kunskap och erfarenhet av att hantera filmkameror, redigeringsprogram, ljudutrustning, ljusutrustning etc.
 
Som filmhandledare är din uppgift att stötta grupper av ungdomar att göra sin egen film. Du visar hur filmtekniken fungerar, coachar genom inspelning och redigering, ser till att arbetet i grupperna flyter på och att alla är delaktiga.
 
En filmhandledare per lägergrupp filmar och redigerar lägerfilmen, som visas på veckans premiär/avslutning. En dokumentation på ett lättsamt sätt med högt tempo. Intervjuer av deltagare och sammanfattning av lägrets alla delar och aktiviteter.

Lägerledare

Till lägerledare söker vi dig som ansvarar för deltagarnas delaktighet i aktiviteterna och för den sociala samvaron. Du behöver inte ha koll på filmtekniken. Du är lärare, fritidspedagog, skådespelare/student med erfarenhet av att arbeta med människor, student med pedagogisk inriktning eller har motsvarande erfarenhet.
 
Generellt har filmhandledarna ansvar för filmaktiviteterna på dagtid och lägerledarna för aktiviteter kvällstid samt har hand om nattning och har nattansvar med efterföljande ledig tid på förmiddagen.
 
Lägerledarna ansvarar för föräldrakontakter och deltagarnas trivsel och delaktighet genom kontinuerlig uppföljning av verksamheten.
 
Kökspersonal sköter frukost, lunch och middag men lägerledare ser till att specialkost kommer till rätt person och sköter mellanmålet på eftermiddagen. Lokalvårdare sköter daglig städning av badrum/wc, entréer och trapphus. Lägerledare sköter städning av deltagarnas sovrum.
 
Under filmpassen stöttar du deltagarna och hjälper till med att få arbetet i gruppen att fungera. Det tekniska hanterar filmhandledarna, för din del handlar det om att hjälpa gruppen samarbeta.

Att arbeta på kollo

Att arbeta på kollo innebär ansvar för deltagarna dygnet runt. Arbetspassen kan vara både krävande och långa. Det är viktigt att du kan ta och ge feedback samt ha viljan att utveckla verksamheten tillsammans med oss.
 
En fullbokad vecka på Filmkollo innebär tre lägergrupper med drygt 40 deltagare vardera. Varje lägergrupp har en egen personalgrupp som ansvarar för ”sina” barn. Personalgruppen består av sju personer. Fem filmhandledare och två lägerledare. Gruppen leds av en gruppledare som också är ansvarig filmhandledare.
 
Samtliga workshops, presentationer till utbildningar och schema/filmaktiviteter för lägerveckan är förberett innan lägerstart. Även rumsfördelning och gruppindelning av deltagare görs innan lägerveckan och ledarna för respektive lägergrupp förses med deltagarlistor och övrigt material.
 
Under sommaren har vi ca 50 ledare som arbetar olika perioder. Var och en har sitt ansvarsområde samtidigt som alla har gemensamt ansvar för deltagarnas trivsel och säkerhet. Vid personalkrävande situationer kan ytterligare personer kallas in från vår ledningsgrupp för att bistå lägerpersonalen.
 
Föreningens fast anställda personal ansvarar för verksamhetsutveckling och den praktiska planeringen inför lägersommaren, schemaläggning, krishanteringsplaner och sköter löpande hantering av anmälningar och frågor som kommer in året runt. Verksamhetsledaren har det yttersta ansvaret för personalen och verksamheten.

Uppdragsperiod

Vi kan erbjuda uppdragsperioder hela sommarlovet, v.25-33, 15 juni till 17 augusti. En uppdragsperiod är vanligtvis 4-6 veckor men några arbetar längre perioder, några hela sommaren.

Utbildningar och introduktion

Innan lägren startar har vi introduktioner, utbildningar och praktiska genomgångar, både fysiskt och digitalt, så att alla blir bekväma i sina roller och känner sig förberedda inför sommaren.

Utdrag från belastningsregistret

Innan uppdragsstart krävs uppvisning av utdrag ur belastningsregistret. ”Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg”. Mer information finns på polisens hemsida.

Ansökan

Fyll i ansökan. Går du vidare i urvalet begär vi en videopresentation där du berättar om dig själv och svarar på några frågor. Går vi vidare därifrån får du mer information om vad det innebär att arbeta på Filmkollo, vi tar en intervju och pratar lönenivå och uppdragsperiod. Känns det bra för oss alla och du är fortsatt intresserad skriver vi avtal och ser fram emot en galet rolig sommar!
Har du frågor är du välkommen att kontakta vår verksamhetsledare Ronnie Brolin.