Vår personal

Under sommaren har vi ca 50 anställda som arbetar olika perioder. En fullbokad lägervecka består av tre lägergrupper med vardera ca 40 deltagare som i sin tur fördelas i fem filmgrupper. Den samlade personalgruppen består av ca 25 personer där varje lägergrupp har sina egna kolloledare. Koordinerande personal, kökspersonal och lokalvårdare finns också dagligen på plats. 

Filmhandledare och lägerledare

Respektive lägergrupp har sju ledare fördelat på filmhandledare och lägerledare. Filmhandledarna har ansvaret för alla filmaktiviteter medan lägerledarna har det sociala ansvaret kring trivsel och delaktighet. 
 
Var och en har sitt ansvarsområde där de förbereder och genomför aktiviteter samtidigt som alla har gemensamt ansvar för deltagarnas säkerhet dygnet runt under hela lägerveckan. Vid personalkrävande situationer kan ytterligare personer kallas in från vår ledningsgrupp för att bistå lägerpersonalen.

Utdrag ur belastningsregistret

Innan anställning krävs uppvisning av ett utdrag ur belastningsregistret. ”Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg”. Läs mer på polisens hemsida.

Fast personal

Föreningens fast anställda personal ansvarar för verksamhetsutveckling och den praktiska planeringen inför lägersommaren, schemaläggning, krishanteringsplaner och sköter löpande hantering av anmälningar och frågor som kommer in året runt. 

Jobba på Filmkollo

Vill du arbeta på Filmkollo läs mer under Jobba på Filmkollo.