Våra deltagare

Med deltagare från hela Sverige, stora delar av Norge och många utlandssvenskar från övriga världen blandas här härliga dialekter med många nya vänner.
 
De allra flesta kommer ensamma och hittar snabbt vänner på kollot, andra åker med en eller flera kompisar. Flera av deltagarna kommer tillbaka år efter år och vi har nu haft 6500 deltagare på våra läger.

Gemenskap och delaktighet

Gemenskapen är något av det viktigaste hos oss på Filmkollo och redan första kvällen brukar deltagarna lärt känna varandra och hittat nya vänner. 
 
Vi anstränger oss för att deltagarna snabbt ska bekanta sig med varandra och med ledarna så att ingen känner sig utanför. Vi är stolta över att en hög andel av deltagarna trivs med vår verksamhet och hittar nya vänner.
 
 
  • 99,4% av deltagarna uppger att de haft roligt på lägret.

  • 98% uppger att de har eller troligen har hittat nya vänner på lägret. 

”Bästa veckan i mitt liv!”

”Jag har skaffat så fina vänner!”

”Det har varit jätteintressant allting!”

Fler filmklipp med vad tidigare deltagare och föräldrar säger om Filmkollo finns på sidan referenser.

Åldrar och gruppindelning

Även om vi har många deltagare totalt arbetar vi med små grupper där alla deltagare ges utrymme. Respektive lägergrupp består av ca 40 deltagare som delas upp i fem filmgrupper där de är som flest 8-9 deltagare per grupp.
 
Våra yngsta deltagare är runt tio år även om vi haft några nioåringar. Våra äldsta deltagare brukar vara runt 16 år med några 17-åringar som vanligtvis varit deltagare hos oss under flera år. De flesta är mellan 12-15 år. Många kommer första gången när de är 10-11 år och återkommer sedan under flera somrar. 
 
Filmkollo Blå, 10-14 år
Filmkollo Gul, 11-15 år
Filmkollo Grön, 14-17 år
 
Pedagogiken anpassas efter deltagarnas ålder, workshops och filmteknik blir mer avancerade ju äldre lägergrupp. Det är också olika tider när deltagarna ska vara i rummen på kvällen och när det ska vara tyst och släckt. Läs mer under boende, dusch och mat.

Personlig utveckling

Vår resa började med ett intresse för filmskapande kopplat till de positiva effekter ett filmprojekt får för de unga medverkande i form av social kompetens och personlig utveckling. Filmprojekten vi arbetade med sträckte sig över ett par år och vi funderade på om det kunde gå att göra i mindre skala. Vi utformade då konceptet för Filmkollo.
 
Här kombineras sommarkollots naturnära sol och lek med filmens kreativitet och roliga utmaningar.
 
Veckan är fylld med utvecklande aktiviteter där deltagarna lär sig om filmproduktion men också om teamwork, problemlösning och kreativt tänkande.