Målsmansinfo

Efter anmälan vill vi ha denna information till oss så snart som möjligt, senast 14 dagar efter anmälan, för att vi ska kunna förbereda kollovistelsen på bästa sätt.

Uppgifterna lämnas inte ut till obehöriga.

Fullständigt personnr behövs vid ev. vårdkontakter och för Sensus olycksfallsförsäkring.
För info om andra möjligheter se bokningsvillkoren.
Övrigt som ni anser vi behöver veta om deltagaren.
Hur kom ni i kontakt med Filmkollo? Välj det alternativ som stämmer bäst.

Behöver uppgifter ändras innan lägerstart mailar ni till maria@inventum.se.