hälsodeklaration

Efter anmälan vill vi ha denna information till oss så snart som möjligt, senast 3 dagar efter anmälan, för att vi ska kunna förbereda kollovistelsen på bästa sätt. Uppgifterna lämnas inte ut till obehöriga.

Var noga med att fylla i alla obligatoriska fält, märkta med *.

Välj den lägervecka och lägergrupp deltagaren är anmäld till.
Uppgifter om deltagare
Fullständigt personnr behövs vid eventuella vårdkontakter och för Sensus olycksfallsförsäkring.
Har inte deltagaren egen mobil lämnas fältet tomt.
Menyerna skickas till dig ca en vecka innan lägerstart där du kan avgöra om du behöver egna matlådor till en eller flera måltider.

Var tydlig med om det gäller boende, filmgrupp eller båda. Gruppindelning görs innan lägerstart. Det är ingen garanti att önskemålen kan uppfyllas men vi gör vårt bästa för att det ska bli så.

Kontaktuppgifter anhöriga
Vårdnadshavare 1 är den person vi skickar all information till inför lägerstart, det är också den person vi vid behov kontaktar först.
Samåkning

Nej, hälsodeklarationen är inte inskickad så länge du ser denna sida. Var noga med att fylla i alla obligatoriska fält, märkta med *. Inskickat formulär bekräftas med grön symbol på ny sida och du får en bekräftelse till den e-post som fylldes i till vårdnadshavare 1.

Behöver uppgifter ändras innan lägerstart mailar ni till filmkollo@inventum.se

Ändringar/kompletteringar ska göras senast två veckor innan lägerstart. Till exempel ändring av namn, önskemål om boende, gruppindelning etc.