hälsodeklaration

Efter anmälan vill vi ha denna information till oss så snart som möjligt, senast 14 dagar efter anmälan, för att vi ska kunna förbereda kollovistelsen på bästa sätt. Uppgifterna lämnas inte ut till obehöriga.

 

Uppgifter om deltagaren
Fullständigt personnr behövs vid ev. vårdkontakter och för Sensus olycksfallsförsäkring.
Om inte deltagaren har en egen mobil eller e-post lämnas fälten tomma.
Menyerna finns tillgängliga här på hemsidan ett par veckor innan lägerstart där ni kan avgöra om deltagaren behöver egna matlådor till en eller flera måltider.

Kontaktuppgifter anhöriga
Vårdnadshavare 1 är den person vi skickar all information till inför lägerstart, det är också den person vi vid behov kontaktar först.
Hur kom ni i kontakt med Filmkollo? Välj det alternativ som stämmer bäst.

Behöver uppgifter ändras innan lägerstart mailar ni till jenny@inventum.se.