hälsodeklaration

Efter anmälan vill vi ha denna information till oss så snart som möjligt, senast 7 dagar efter anmälan, för att vi ska kunna förbereda kollovistelsen på bästa sätt. Uppgifterna lämnas inte ut till obehöriga.

Välj den lägervecka och lägergrupp deltagaren är anmäld till
Uppgifter om deltagare
Fullständigt personnr behövs vid ev. vårdkontakter och för Sensus olycksfallsförsäkring.
Om inte deltagaren har en egen mobil lämnas fältet tomt.
Menyerna skickas till dig ca en vecka innan lägerstart där du kan avgöra om du behöver egna matlådor till en eller flera måltider.


Kontaktuppgifter anhöriga
Vårdnadshavare 1 är den person vi skickar all information till inför lägerstart, det är också den person vi vid behov kontaktar först.
Samåkning

Behöver uppgifter ändras innan lägerstart mailar ni till maria@inventum.se.

Ändringar/kompletteringar t.ex. ändring av namn, önskemål om rumsindelning, gruppindelning etc. ska göras senast två veckor innan lägerstart.