Filmhandledare

Varje läger har tre filmhandledare med olika ansvarsområden. Läs igenom arbetsbeskrivningen för respektive tjänst för att avgöra vilken/vilka tjänster du har tillräcklig erfarenhet för.

Filmhandledare 1

Som filmhandledare 1 har du övergripande ansvar för genomförandet av lägrets filmaktiviteter och utbildningar, såväl utrustningen funktionsmässigt, att det sker enligt tidsplan och att samtliga aktiviteter och övriga filmhandledares arbete uppehåller tillräcklig kvalitet.

Du har förutom formella meriter som filmskapare även stor erfarenhet av att leda arbetsgrupper och arbeta med ungdomar.

Det är viktigt att du är ett bra föredöme och stöd för deltagarna under veckan. Alla aktiviteter ska genomsyras av glädje, respekt och gemenskap. Du har naturligtvis intresse för film och känner ett stort engagemang över att ge deltagarna en riktigt bra lägervecka.

Kvalifikationer

 • God förståelse för och meriterad erfarenhet av filmskapande och dramaturgi.
 • Erfarenhet av att leda arbetsgrupper.
 • Erfarenhet av arbete med ungdomar.
 • Erfarenhet av att föreläsa/hålla utbildningar för ungdomar. 
 • God kunskap om redigeringsprogram och teknisk utrustning som används under lägerveckan.
 • Erfarenhet av arbete på kollo är meriterande.

Lön

8 000 kr per lägervecka.

Utbildningar/föreläsningar

Du håller i flera utbildningar/föreläsningar. Du förses med färdiga keynote-presentationer som gärna kan utvecklas utifrån personliga erfarenheter. Vilka utbildningar det blir fastställs under våren, exempel är:

 • Filmskapandets grunder 
 • Manus och dramaturgi 
 • Foto och ljud
 • Regi, skådespeleri och produktion

Workshops

Du förses med ett färdigt upplägg, material/teknik och manus. Vi har genomgång digitalt innan lägersommaren och du har tid att sätta dig in i alla workshops på plats innan lägret. 

 • Filmstudio – Introduktion
 • Filmstudio – Produktion
 • Animering med stop-motion-teknik
 • Dubbning av tecknad film
 • Filmproduktion, gemensam filminspelning utomhus med hela lägergruppen

Arbetsuppgifter/ansvarsområden

 • Planera och hålla i personalmöten med övriga filmhandledare varje morgon måndag-fredag där dagens aktiviteter gås igenom och arbetsuppgifter fördelas. 
 • Planera och hålla i alla morgonsamlingar med deltagarna och informera om dagens aktiviteter. 
 • Planera och genomföra utbildningar, workshops och övriga aktiviteter enligt schema.
 • Klippa ihop materialet från studioworkshopen, stop-motion och gemensamma filmproduktionen, exportera de färdiga filmerna. 
 • Städa och ställa i ordning studios efter respektive workshops, förbereda för nästa. 
 • Tillse att övriga filmhandledare utför sina arbetsuppgifter inom utsatt tid, följa upp deras arbete under veckan och att de ligger i fas tidsmässigt. 
 • Vara konferencier under premiären/lägeravslutningen, presentera alla filmer/deltagare.
 • Ansvara för att fotografering sker sista dagen, gruppbild med samtliga deltagare, samt att bilderna sparas.
 • Vara införstådd med verksamhetens föreskrifter gällande ordningsregler, rutiner vid brand/utrymning och krishantering.
 • Delta på personalintroduktioner/utbildningar innan lägerstart. Förbereda sig inför sina arbetsuppgifter. Infinna sig på lägret dagen före lägerstart samt medverka på uppstartsmötet för personal.

Filmhandledare 2

Som filmhandledare 2 är ditt främsta ansvarsområde filmaktiviteterna med deltagarna på dagtid och att tekniken under lägeravslutningen fungerar. Under filmpassen stöttar du deltagarna, lär ut hur filmutrustningen fungerar, tillser att arbetet i grupperna flyter på och att alla är delaktiga.

Kvällstid fördelas du arbetsuppgifter från lägerledarna, till exempel filmvisning, frågetävlingar, tillsyn etc. och iordningställer utrustning och lokaler inför nästa dag. 

Det är viktigt att du är ett bra föredöme och stöd för deltagarna under veckan. Alla aktiviteter ska genomsyras av glädje, respekt och gemenskap. Du har naturligtvis intresse för film och känner ett stort engagemang över att ge deltagarna en riktigt bra lägervecka.

Kvalifikationer

 • Förståelse för filmskapandets grunder och dramaturgi.
 • Erfarenhet av att föreläsa/hålla utbildningar för ungdomar. 
 • Erfarenhet av arbete med ungdomar.
 • Ha god kunskap om redigeringsprogram och teknisk utrustning som används under lägerveckan.
 • Erfarenhet av arbete på kollo eller motsvarande erfarenhet.

Lön

6 000 kr per lägervecka.

Utbildningar/föreläsningar

Du håller i ett par utbildningar/föreläsningar. Vilka utbildningar det blir fastställs under våren, exempel är:

 • Teknikgenomgång. Praktisk demonstration där alla får testa filmtekniken grupperna använder under veckan.  
 • Redigering. Genomgång av redigeringsprogrammet grupperna ska använda sig av på storbild. 

Arbetsuppgifter/ansvarsområden

 • Ansvara för deltagargruppernas filmer. Planering, genomförande, att de följer tidsplan och att deras samarbete fungerar. 
 • Ansvara för att personalen och deltagarna handhar och vårdar filmutrustningen så att inget försvinner eller går sönder samt att utrustningen finns på sina uppmärkta platser.
 • Stötta deltagarna i deras egna filmskapande under aktivitetspassen. Manusarbete, planering, filmning och redigering. Ansvara för att filmerna blir färdiga i tid, fredag eftermiddag.
 • Fota/dokumentera aktiviteterna under veckan till sociala medier. 
 • Ansvarar för tekniken kvällstid, biografen, filmvisningar etc.
 • Städa och låsa grupprum, studios, biograf, samlingssalar och hemvister vid stängning varje dag.
 • Planera och genomföra schemalagda kvällsaktiviteter och övriga fritidsaktiviteter under ledning av lägerledarna, till exempel filmvisningar, frågetävlingar, tillsyn etc. 
 • Hålla ordning i teknikförrådet under veckan. Grundlig städning lördag eftermiddag efter lägeravslutningen, ställa i ordning för ny lägervecka. Inventera utrustning, kontrollera att inget saknas eller är trasigt.
 • Ansvara för tekniken och det praktiska genomförandet av lägeravslutningen i konserthallen. Rigga, testa och sköta ljud- och ljusteknik samt uppspelning av alla filmer som ska visas.
 • Exportera samtliga filmer som gjorts under veckan. (Deltagarnas filmer, lägerfilmen, gemensam film etc.) Spara och organisera på dedikerad server. Ladda upp samtliga filmer på Filmkollos youtubekanal.
 • Rensa alla datorer i grupprummen, återställa/förbereda för ny lägervecka.
 • Vara införstådd med verksamhetens föreskrifter gällande ordningsregler, rutiner vid brand/utrymning och krishantering.
 • Delta på samtliga personalmöten och vara delaktig i verksamhetens uppföljning och utvärdering. 
 • Delta på personalintroduktioner/utbildningar innan lägerstart. Förbereda sig inför sina arbetsuppgifter. Infinna sig på lägret dagen före lägerstart samt medverka på uppstartsmötet för personal.

Filmhandledare 3

Som filmhandledare 3 stöttar du deltagarna under filmpassen, lär ut hur filmutrustningen fungerar, tillser att arbetet i grupperna flyter på och att alla är delaktiga.

Parallellt med att vara en resurs för deltagarna har du en viktig uppgift med att spela in och redigera lägerfilmen varje vecka, som visas på premiären/avslutningen. En dokumentation på ett lättsamt sätt med högt tempo. Intervjuer av deltagare och sammanfattning av lägrets alla delar och aktiviteter. 

Kvällstid fördelas du arbetsuppgifter från lägerledarna, till exempel filmvisning, frågetävlingar, tillsyn etc. och iordningställer utrustning och lokaler inför nästa dag. 

Det är viktigt att du är ett bra föredöme och stöd för deltagarna under veckan. Alla aktiviteter ska genomsyras av glädje, respekt och gemenskap. Du har naturligtvis intresse för film och känner ett stort engagemang över att ge deltagarna en riktigt bra lägervecka.

Kvalifikationer

 • Förståelse för filmskapandets grunder och dramaturgi.
 • Erfarenhet av dokumentärt arbete med film eller liknande erfarenhet. 
 • Erfarenhet av arbete med ungdomar.
 • Ha god kunskap om redigeringsprogram och teknisk utrustning som används under lägerveckan.
 • Erfarenhet av praktik på kollo eller motsvarande erfarenhet.

Lön

5 000 kr per lägervecka.

Arbetsuppgifter/ansvarsområden

 • Ansvara för att dokumentera lägerveckan med film och foto. Filma och redigera ”lägerfilmen” efter förbestämd mall och ansvara för att färdigställa den senast fredag kväll för visning på premiären.
 • Ta ut klipp ur den färdiga lägerfilmen att användas till sociala medier.
 • Stötta deltagarna i deras egna filmskapande under aktivitetspassen. Manusarbete, planering, filmning och redigering. 
 • Städa och hålla ordning i grupprummen och filmhandledarnas arbetsrum under veckan samt grundligare städning och iordningställande av lokaler för ny lägervecka lördag eftermiddag.
 • Städa och låsa grupprum, studios, biograf, samlingssalar och hemvister vid stängning varje dag.
 • Planera och genomföra schemalagda kvällsaktiviteter och övriga fritidsaktiviteter under ledning av lägerledarna, till exempel filmvisningar, frågetävlingar, tillsyn etc.
 • Fota/dokumentera aktiviteterna under veckan till sociala medier.
 • Vara införstådd med verksamhetens föreskrifter gällande ordningsregler, rutiner vid brand/utrymning och krishantering.
 • Delta på samtliga personalmöten och vara delaktig i verksamhetens uppföljning och utvärdering. 
 • Delta på personalintroduktioner/utbildningar innan lägerstart. Förbereda sig inför sina arbetsuppgifter. Infinna sig på lägret dagen före lägerstart samt medverka på uppstartsmötet för personal.